Beleidsplan en doel:

1.Inleiding:

Stichting Kind in Suriname is opgericht in 2005 door ouders die betrokken zijn bij Suriname door adoptie vanuit Suriname.

2.Doelstelling stichting:

De stichting heeft als doel het ondersteunen van projecten die kansarme kinderen en jongeren  in Suriname een betere toekomst willen bieden door middel van financiële ondersteuning en het geven van praktische hulp. 

Dit alles zonder winstoogmerk.

3.Werkzaamheden:

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het financieel ondersteunen van projecten in Suriname en het organiseren van werkreizen.

4.Organisatiestructuur:

Stichting Kind in Suriname wordt bestuurd door drie personen. Leden van het bestuur zijn:

- Armand Gimbrère (voorzitter)

- Ryanne Heikamp (secretaris)

- Daniëlle Verhoek (penningmeester)

Bestuursleden ontvangen geen beloning en/of vergoeding. 

5.Financieel

Financiële ondersteuning van projecten geschiedt door middel van het overmaken van geldbedragen. Deze bedragen bestaan uit giften gekregen van bedrijven en particulieren. Van de giften die de stichting ontvangt gaat 100% naar het goede doel. Kosten worden gedragen door het bestuur.

Jaarrekening 2013

http://www.kindinsuriname.nl/files/file/Jaarrekening%202013(1).pdf