Wij zijn Bert en Daniëlle Verhoek en we hebben drie kinderen; twee biologische kinderen en in april 2005 zijn wij naar Suriname afgereisd om ons jongste (toen driejarige) zoontje te adopteren. Ons verlangen was om meer voor dit land te kunnen betekenen en al tijdens de adoptiereis ontstonden de eerste contacten.


                

Tijdens onze adoptiereis hebben wij o.a. Kinderhuis Johanna (destijds Huize Bethel) meerdere keren bezocht (zie foto's hierboven) en daar werden wij geconfronteerd met allerlei zorgen en problemen, waaronder de slecht begaanbare zandweg die de kinderen elke dag moesten gebruiken om naar school te lopen. Deze weg is ongeveer 1 kilometer lang en loopt vanaf de hoofdweg naar het huis. Met name in de grote regentijd was het voor de kinderen bijna niet te doen. Door de diepe kuilen en gaten in de weg werd het één grote modderpoel, waardoor ze vaak tot hun enkeltjes in de modder stonden.
Reparatie van deze weg stond bovenaan het verlanglijstje van Iwan en Jane, de leiding van het huis, echter het ontbrak hen aan financiële middelen om hier iets aan te kunnen doen. Voor ons werd het meteen duidelijk: wij gaan proberen ervoor te zorgen dat de weg weer normaal gebruikt kan worden.
Terug in Nederland zijn wij hard aan de slag gegaan om ook anderen enthousiast te maken en vooral om sponsors te vinden. Dit resulteerde erin dat wij € 13.000,00 tot onze beschikking hadden en daarnaast vijf mensen, die naar Suriname wilden gaan om met elkaar de weg te renoveren! Geweldig en hartverwarmend!
In november van datzelfde jaar is deze groep van vijf mannen voor een week naar Suriname geweest en hebben ze in die week de weg helemaal op weten te knappen. Een immense klus, vooral als je bedenkt dat het in Suriname erg warm en vochtig is. 

Deze werkreis was voor ons aanleiding om "Stichting Kind in Suriname" op te richten.

Ons zoontje heeft, voordat wij hem voor het eerst ontmoetten in Suriname, twee maanden bij Maria Hoeve (destijds Huize Nesta) gewoond. Tijdens onze adoptiereis hadden wij daarom veel contact met Nesta, de pleegmoeder. Huize Nesta was toen pleeggezin voor kinderen die voor adoptie naar Nederland zouden gaan, maar het grote verlangen van Nesta was om een kindertehuis te beginnen en daarnaast hoopte zij dat zij ooit nog eens de kans kreeg om een opvanghuis voor tienermoeders te zijn.   

          

Toen wij de weg bij Johanna hadden gerepareerd en wij de stichting hadden opgericht, was een heel logische volgende stap om op zoek te gaan naar sponsors om Nesta te helpen. Dit lukte en niet lang daarna kon Nesta de hele bovenverdieping van haar huis laten verbouwen, zodat zij kon beginnen met het opvangen van kinderen. In het voorjaar van 2006 kon zij officieel de deuren openen van haar nieuwe kindertehuis: Maria Hoeve.
Naast Maria Hoeve lag een groot stuk braakliggend terrein en het zou natuurlijk prachtig zijn wanneer dit gebruikt zou kunnen worden voor de bouw van een opvanghuis voor tienermoeders. Inmiddels was Nesta alweer druk bezig om een aannemer te vinden die kon gaan beginnen met de bouw hiervan. Het probleem was echter dat zij geen geld had.... Toch is zij begonnen met dit grote project in het volste vertrouwen dat het geld er zou komen. Zij kon renteloos een lening afsluiten en in het voorjaar van 2008 stonden er twee opvanghuizen!
In Nederland zijn verschillende kerken, organisaties en bedrijven aan de slag gegaan met allerlei sponsoracties waardoor wij snel daarna de lening van Nesta konden aflossen. Echt fantastisch!
Tijdens de werkreis van april 2008 zijn deze opvanghuizen van binnen helemaal aangepakt en niet lang daarna konden deze in gebruik genomen worden. Inmiddels (zomer 2009) kon de eerste moeder het huis verlaten om, nog wel onder begeleiding, zelfstandig een bestaan op te bouwen.

Wij hebben door de bijdragen van donateurs en sponsoracties Kinderhuis Maria Hoeve gedurende bijna tien jaar kunnen ondersteunen in de vorm van financiële sponsoring en het uitvoeren van allerhande klussen en kleine verbouwingen. Omdat het kinderhuis door meerdere organisaties wordt ondersteund, zijn wij uit gaan kijken naar een nieuw project en dit hebben wij gevonden in Stichting De Zoutkorrel. Meer informatie kunt u vinden op www.zoutkorrel.net

In de afgelopen jaren is er heel veel werk verzet door heel veel mensen. Wij vinden het hartverwarmend dat al deze mensen hun vrije tijd en (financiële) middelen hebben ingezet voor Suriname, dit alles naar aanleiding van de adoptie van ons zoontje.....
Vanaf deze plaats willen wij dan ook iedereen bedanken voor hun geweldige inzet en wij hopen dat er steeds weer opnieuw mensen zullen zijn die een warm hart voor Suriname hebben en samen met ons aan de slag willen gaan.

Wij vinden het een groot wonder zoals de stichting is ontstaan en zich heeft ontwikkeld en ervaren hierin heel sterk Gods leiding. Iedere keer weer geven wij de stichting "uit handen" aan God door middel van gebed. En het wonderlijke en mooie is dat wanneer we dat doen, er zulke bijzondere dingen gebeuren.
God wil heel graag met ons, mensen, samenwerken. Hij is een God van relaties. Iedere keer weer reikt Hij ons iets aan waardoor wij weer verder kunnen gaan met het werk van de stichting. 

Wat een rijkdom Hem te kennen!

Van harte Gods zegen toegewenst. 
Bert en Danielle Verhoek